สลับ Nav
รถเข็นของฉัน

สารเคมีของแข็ง

6 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าตามลำดับ
 1. กรดสเตียริก (Stearic Acid)
  เริ่มต้นที่ ฿30.00
 2. คาร์โบพอล 940 (Carbopol 940)
  เริ่มต้นที่ ฿50.00
 3. Xanthan gum (แซนแทนกัม)
  เริ่มต้นที่ ฿80.00
 4. Borax (บอแรกซ์) 1 kg
  ฿85.00

6 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าตามลำดับ
COPYRIGHT 2019 PAKASOAP